بر روی لینک دانلود کلیک نمایید. لینک دانلود 

 

 
 

کنار سیب و رازقی نشسته عطر عاشقی

من از تبار خستگی بی خبر از دلبستگی

عاشقم

ابر شدم صدا شدی

شاه شدم گدا شدی

شعر شدم قلم شدی

عشق شدم تو غم شدی

لیلای من دریای من آسوده در رویای من

این لحظه در هوای تو گم شده در  صدای تو

من عاشقم مجنون تو گم گشته در بارون تو

مجنون لیلی بی خبر در کوچه هایت در به در

مست و پریشون و خراب هر آرزو نقش بر آب

شاید که روزی عاقبت آروم بگیرد درد من

کنار هر ستاره ای نشسته ابر پاره ای

من از تبار سادگی بی خبر از دلدادگی

 عاشقم

ماه شدم ابر شدی

اشک شدم صبر شدی

برف شدم آب شدی

قصه شدم خواب شدی

لیلی من دریای من اسوده در رویای من

من عاشقم مجنون تو گم شده در بارون تو

مجنون لیلی بی خبر در کوچه هایت در به در

مست و پریشون و خراب هر آرزو نقش بر آب

شاید که روزی عاقبت آروم بگیرم در دلت

 تاريخ : دوشنبه 9 فروردین1389 | 6:3 | نویسنده : ققنوس (مریم) |
  • سخیف
  • شیمی
  • آی ایی اس پی